Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang


Op 20 maart is door staatssecretaris van Financiën en staatssecretaris van Sociale Zaken bekend gemaakt dat alle ouders, die tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang i.v.m. het coronavirus, maar wel de rekening hebben betaald, hun eigen bijdrage voor de kinderopvang terugkrijgen. Dat geldt ook voor ouders die momenteel aan het werk zijn en een vitaal beroep hebben. Het kabinet heeft dit besloten zodat kinderopvangorganisaties kwalitatieve noodopvang kunnen blijven bieden. 

Wij zijn heel erg blij met deze uitkomst, want zo wordt u als ouder financieel ondersteund en kunnen wij als organisatie de kinderopvang blijven voortzetten met de kwaliteit die we hoog in ons vaandel hebben. 

Let op!: Wij kunnen de compensatie alleen aan u overmaken zolang u de facturen blijft betalen en u de kinderopvang van uw kind door laat lopen.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen:

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?   

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3.  Hoe werkt de compensatie in de praktijk? 

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd. 

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

4. Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

6. Krijg ik een nieuwe factuur?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. U wordt ook actief door uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau geïnformeerd. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

7. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Betaalt u daarom eerst uw factuur, de incasso van de factuur voor de maand april vindt plaats omstreeks 26 maart a.s.

8. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen. 

9. Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen?

De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties. 

 10. Geldt deze regeling ook voor expats?

Sommige expats of andere groepen komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Of en hoe deze groepen in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk. 

11. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de peuterspeelzalen?

Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang hebben  geen recht  op kinderopvangtoeslag en maken gebruik van een subsidieregeling van de gemeente. 
Of en hoe deze groepen ook in aanmerking komen voor compensatie is nog niet duidelijk.