Archipel Kinderopvang start BSO in Zutphen

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang is in 2021 gestart met buitenschoolse opvang in de gemeente Zutphen. Het is voor het eerst in de gemeente Zutphen dat een schoolbestuur de stap zet om BSO in eigen beheer te gaan aanbieden. De BSO wordt opgezet bij Montessori kindcentrum de Plotter, aan de Paulus Potterstraat in Zutphen. Inmiddels beschikt de Plotter ook over een 'eigen' Montessori peuterspeelgroep.

Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang, dat sinds 2019 onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk statutair heeft gebundeld, verzorgt al langer kinderopvang in de gemeenten Brummen en Voorst. In haar strategisch beleidsplan heeft de stichting aangegeven de buitenschoolse opvang ook op haar locaties in de gemeente Zutphen in eigen beheer te organiseren. Bestuurder Toon Geluk: “Het is onze droom om kinderen zelf een integraal en passend aanbod te bieden, binnen maar buiten de ‘verplichte schooltijd’.  We hebben ook in deze coronatijden gezien hoe belangrijk het voor kinderen is om een stabiele omgeving te hebben waarin ze zich kunnen ontwikkelen en waarin kinderen duidelijkheid en stabiliteit krijgen.”

Doorlopende ontwikkellijn

De stichting wil zoveel mogelijk kinderen een doorlopende ontwikkellijn aanbieden. Hierin sluit het aanbod voor het kind naadloos op elkaar aan: kinderen volgen hun eigen route, een doorgaand programma dat past bij hun eigen leeftijd, niveau en tempo. Een belangrijke grondslag van zo’n doorlopende lijn is dat kinderen in hun leer- en ontwikkelproces zo min mogelijk overlap, breuken of gaten mogen ervaren.

Bovendien ontwikkelen kinderen zich beter naarmate hun omgeving stabieler is. Een integrale aanpak van onderwijs en opvang helpt daarbij. Pedagogische professionals vanuit verschillende takken van sport stellen daarin het kind centraal vanuit één visie, als één team, in één omgeving. En allemaal doen ze dat met hun eigen expertise, onder het motto: alleen kun je veel, samen kun je alles. Doordat straks ook bij De Plotter alle professionals een gelijke aanpak hanteren en dezelfde taal spreken, krijgen kinderen meer duidelijkheid en daarmee houvast; het geeft kinderen meer zelfvertrouwen als ze weten wat er van hen wordt verwacht en wat er wordt bedoeld.

Directeur Irma Pieper van De Plotter ziet met de opzet van een eigen BSO een lang gekoesterde wens in vervulling gaan: “Vanuit onze Montessorivisie richten we ons op de complete ontwikkeling van een kind. Want minstens zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling van kinderen, is hun sociale ontwikkeling. Straks kunnen we zelf ook na schooltijd kinderen een breed en rijk aanbod bieden. Allemaal in hun eigen ontwikkellijn, waarin ze hun eigen successen ervaren.”
Pieper: “We kunnen onderwijs en kinderopvang bieden op basis van een gezamenlijke pedagogische visie met daarbij activiteiten op het gebied van sport, natuur, kunst& cultuur, aangevuld met zorg en opvoedingsondersteuning. Dat is waarom we Montessori kindcentrum de Plotter willen zijn. Een sterke en stabiele basis voor het kind.”


gemeente
Zutphen

Zutphen

OBS de Parel
Het Zwanevlot 316-317
0575 - 572 878
www.obsdeparel.nl

kinderopvang peutergroep bso onderwijs

OBS de Waaier
Dr. de Visserstraat 4
0575 - 571 561
www.obsdewaaier.nl

onderwijs bso

OBS Jan Ligthart

Leeuwerikstraat 1
0575 - 512 759
www.janligthart-zutphen.nl

peutergroep onderwijs bso

Kindcentrum Lea Dasberg
Markolle 3
0575 - 570 308
www.leadasberg.nl

kinderopvang peutergroep bso onderwijs

Montessori kindcentrum de Plotter
Paulus Potterstraat 4a
0575 - 525 169
www.deplotter.nl

kinderopvang
peutergroep bso onderwijs

SBO het Mozaïek
Paulus Potterstraat 8
0575 - 512 452
www.sbohetmozaiek.nl

speciaal onderwijs

Warnsveld

Kindcentrum Adriaan van den Ende
Klaprooslaan 2
0575 - 522 234
www.adriaanvandenende.nl

kinderopvang
peutergroep bso onderwijs

OBS de Fontein
Karskamp 2
0575 - 526 541
www.defontein-warnsveld.nl
peutergroep  bso  onderwijs