Tarieven en contractvormen

We hanteren verschillende tarieven en producten voor kinderopvang, peutergroepen en buitenschoolse opvang per locatie. 

Onderstaand kunt u de tarievenlijsten downloaden per locatie. In iedere lijst vindt u alle tarieven en contractvormen voor kinderopvang.

Download tarievenlijst dagopvang: