Wet kinderopvang

De opvang die wij verzorgen valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staat beschreven aan welke kwaliteitseisen de opvang moet voldoen. Hierbij gaat het om eisen het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, locatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Via het landelijke register kinderopvang kunt u de rapportages opzoeken. De GGD rapportage is tevens in te zien op de opvanglocatie. 

Kinderopvangtoeslag

Maakt uw kind gebruik van de opvang zodat u kunt werken en/of studeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl