Pedagogisch beleidsplan

Hoe wij binnen de stichting de opvang organiseren, staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. In dit plan worden de visie en missie van de stichting verder uitgewerkt in concrete speerpunten en richtlijnen zoals het aantal kinderen per groep, kwaliteit van het personeel, dagindeling, procedures en reglementen. U kunt het pedagogisch beleidsplan hieronder downloaden of inzien op de locaties. Dit plan is gepubliceerd in de tijd dat wij nog Stichting Educatief Centrum heetten. 

Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is voor elke locatie een pedagogisch werkplan beschreven. Hierin staat beschreven wat het pedagogisch beleid betekent voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van kinderen. Dit werkplan kunt u opvragen en inzien bij de verschillende locaties.
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl