Ouderinspraak

Wij vinden uw mening belangrijk daarom hebben we op elke locatie een oudercommissie. In deze commissies denken ouders mee over het beleid en bewaken zijn samen met de leidinggevende de kwaliteit op die locatie. 

Een oudercommissie behartigt de algemene belangen van de groep ouders en hun kind(eren) van een locatie. Zij vergaderen een paar keer per jaar en adviseren de organisatie over onder meer het pedagogisch beleid, beleid met betrekking tot voeding en veiligheid, openingstijden en prijs van de kinderopvang.  

Ook op de locatie van uw kind is een oudercommissie actief. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen dan kunt u contact op nemen met de leidinggevende van uw opvanglocatie. 

De stichting heeft een voorbeeld OC reglement opgesteld. Het is aan elke afzonderlijke oudercommissie om een eigen reglement vast te stellen. Het voorbeeld is op te vragen bij de leidinggevende van uw opvanglocatie. Hier kunt u ook de verslagen van de vergaderingen van de oudercommissie inzien.
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl