GGD

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvang.  De GGD-inspecteur gaat na of de kinderopvanglocatie aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet, komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder meer op:
  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-ratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties
  • Verklaringen omtrent gedrag (VOG's)

GGD-inspectierapporten

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar.

Hier kunt u onze rapporten downloaden en/of bekijken:

Alle rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl