Algemene voorwaarden

 1. Definities 
 2. Toepasselijkheid 
 3. Informatie verstrekking 
 4. Aanmelding 
 5. Aanbod 
 6. De Overeenkomst 
 7. Annulering 
 8. Plaatsingsgesprek 
 9. Duur en verlenging van de Overeenkomst 
 10. Einde van de Overeenkomst 
 11. Toegankelijkheid 
 12. Wederzijds verplichtingen
 13. Verplichtingen van de Ondernemer 
 14. Verplichtingen van de Ouder 
 15. Wijziging van de Overeenkomst 
 16. De prijs en wijziging van de prijs 
 17. De betaling / Niet – tijdige betaling 
 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 19. Klachtenprocedure 
 20. Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang 
 21. Aanvullingen 
 22. Wijziging van deze voorwaarden