Stichting Archipel Kinderopvang

Kinderopvang is zó veel meer dan het opvangen van kinderen alleen….Het is een plek waar kinderen van en met elkaar kunnen spelen, ontdekken en (op)groeien. Een tweede thuis waar kinderen worden gestimuleerd hun talenten verder te ontdekken.    

Stichting Archipel Kinderopvang organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Onze opvang is altijd gekoppeld aan een openbare basisschool  van Stichting Archipel Onderwijs. Samen met deze basisschool, kinderen en ouders organiseren wij een boeiende dag voor kinderen. Onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de school vormen samen één team. 

Visie 
Wij werken vanuit de visie dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zicht prettig en gewaardeerd voelen. 

Missie

Wij willen bijdragen aan het groeien en bloeien van kinderen zodat zij met een positief zelfbeeld  en zelfvertrouwen in de wereld komen te staan. 

Naast de individuele aandacht voor kinderen zijn we erop gericht om kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. 

In samenwerking met het onderwijs leren wij de kinderen om rekening te houden met verschillen en andere culturen en overtuigingen te respecteren. 
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl