Aanbod in de gemeente Voorst

Een kindcentrum/educatief centrum is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. De medewerkers van de school en de kinderopvang vallen allen onder de directie van de school en werken in eenzelfde omgeving aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogische klimaat. Zij zorgen voor een doorlopende lijn met een divers aanbod, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Dat geldt voor zowel de jonge kinderen, in een kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep, als de kinderen in de basisschoolleeftijd voor wat betreft onderwijs en buitenschoolse opvang.
gemeente
Voorst

Terwolde

Educatief centrum de Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde
0571 - 291 614
www.debongerd-terwolde.nl

Voorst

PSG De Wiekslag
Tijmstraat 2
7383 XR Voorst
0575 - 501552
www.dewiekslagvoorst.nl

Wilp

PSG Hagewinde
Kerkstraat 14
7384 AS Wilp
0571 - 261 653
www.kchagewinde.nl

Wilp-Achterhoek

Kindcentrum Wilp Achterhoek
Zwarte Kolkstraat 80
7384 DE Wilp
055 - 3231680
www.kcwilpachterhoek.nl