Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie:
  • Voorschools: het programma begint op de peuterspeelzaal.
  • Vroegschools: het programma wordt voortgezet in groep 1 en 2 van de basisschool. 
  • Educatie:het programma is gericht het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling en al spelend te leren.

VVE-verklaring

Op het consultatiebureau wordt tijdens het 18 maanden-consult bepaald of een kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats. Alléén indien het consultatiebureau een VVE-verklaring afgeeft, kunt u zich laten inschrijven voor een VVE-plaats.
Voor peuters met een VVE-indicatie hanteren wij 3 dagdelen voor de VVE peuterspeelzaal.

Heeft uw kind een VVE-verklaring? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691