Locaties

Kindcentrum Het P@rk, Brummen

Troelstralaan 45-49 A
6971 CN Brummen
(T) 0575 - 561 608

Kindcentrum Sterrenbeek, Eerbeek

Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
(T) 0313 - 651 539
(E) sterrenbeek@archipelprimair.nl
www.sterrenbeek.nl
Download: Tarieven & contractvormen Kindcentrum Sterrenbeek 

KDV | PSG | BSO | onderwijs

De Vossestaart, Hall

Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
(T) 0313 - 652 046
www.vossestaart.nl
Download: Tarieven & contractvormen PSG De Immenwijk

PSG| onderwijs | tussenschoolse opvang

De Rietgors, Leuvenheim

Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
(T) 0575-561691 
www.obs-rietgors.nl
Download: Tarieven & contractvormen BSO De Rietgors
 

BSO | onderwijs | tussenschoolse opvang

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

kinderdagopvang peuterspeelgroep (VVE)
buitenschoolse opvang basisschool

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

kinderopdagvang peuterspeelgroep (VVE)
buitenschoolse opvang basisschool

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

peuterspeelgroep
buitenschoolse opvang basisschool

Leuvenheim

BSO de Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691 

buitenschoolse opvang  basisschool