Pedagogisch beleidsplan

Hoe wij binnen de stichting de opvang organiseren, staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. In dit plan worden de visie en missie van de stichting verder uitgewerkt in concrete speerpunten en richtlijnen zoals het aantal kinderen per groep, kwaliteit van het personeel, dagindeling, procedures en reglementen. U kunt het beleidsplan hieronder downloaden of inzien op de locaties. Dit beleidsplan is gepubliceerd in de tijd dat onze organisatie nog Stichting Educatief Centrum heette.

Pedagogisch beleidsplan

Op basis van het centrale pedagogisch beleidsplan is voor elke locatie een pedagogisch werkplan beschreven. Hierin staat beschreven wat het pedagogisch beleid betekent voor de dagelijkse verzorging en begeleiding van kinderen. Dit werkplan kunt u opvragen en inzien bij de verschillende locaties.

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691