Ouderinspraak

Wij vinden uw mening belangrijk daarom hebben we op elke locatie een oudercommissie. In deze commissies denken ouders mee over het beleid en bewaken zijn samen met de leidinggevende de kwaliteit op die locatie. 

Een oudercommissie behartigt de algemene belangen van de groep ouders en hun kind(eren) van een locatie. Zij vergaderen een paar keer per jaar en adviseren de organisatie over onder meer het pedagogisch beleid, beleid met betrekking tot voeding en veiligheid, openingstijden en prijs van de kinderopvang.  

Ook op de locatie van uw kind is een oudercommissie actief. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen dan kunt u contact op nemen met de leidinggevende van uw opvanglocatie. 

De stichting heeft een voorbeeld OC reglement opgesteld. Het is aan elke afzonderlijke oudercommissie om een eigen reglement vast te stellen. Het voorbeeld is op te vragen bij de leidinggevende van uw opvanglocatie. Hier kunt u ook de verslagen van de vergaderingen van de oudercommissie inzien.

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691