Stichting Archipel Kinderopvang

Kinderopvang is zó veel meer dan het opvangen van kinderen alleen…. Het is een plek waar kinderen van en met elkaar kunnen leren, ontdekken, spelen en (op)groeien. Een tweede thuis waar kinderen worden gestimuleerd hun talenten verder te ontdekken.    

Stichting Archipel Kinderopvang organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Onze opvang is altijd gekoppeld aan een openbare basisschool van stichting Archipel Onderwijs. Samen met deze basisschool, kinderen en ouders organiseren wij een boeiende dag voor kinderen. Onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de school vormen samen één team. 

Visie 

Wij werken vanuit de visie dat elk kind de moeite waard is. Aandacht, acceptatie en gezien worden leiden ertoe dat kinderen zicht prettig en gewaardeerd voelen. 

Missie

Wij willen bijdragen aan het groeien en bloeien van kinderen zodat zij met een positief zelfbeeld  en zelfvertrouwen in de wereld komen te staan. 

Naast de individuele aandacht voor kinderen zijn we erop gericht om kinderen te leren om op een goede manier met elkaar om te gaan. 

In samenwerking met het onderwijs leren wij de kinderen om rekening te houden met verschillen en andere culturen en overtuigingen te respecteren. 

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691