Aanbod in de gemeente Brummen

Een kindcentrum/educatief centrum is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. De medewerkers van de school en de kinderopvang vallen allen onder de directie van de school en werken in eenzelfde omgeving aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogische klimaat. Zij zorgen voor een doorlopende lijn met een divers aanbod, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Dat geldt voor zowel de jonge kinderen, in een kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep, als de kinderen in de basisschoolleeftijd voor wat betreft onderwijs en buitenschoolse opvang.
gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691