Buitenschoolseopvang 

Is de school (nog) dicht maar kan of wil uw kind nog niet naar huis? Dan kunt uw kind gebruik maken van onze buitenschoolse opvang. 

Voor schoolgaande kinderen (4-13 jaar) organiseren wij in samenwerking met de school buitenschoolse opvang. Deze opvang sluit aan bij de schooltijden. In de ochtend, de voorschoolse opvang ( VSO) en naschooltijd de BSO (buitenschoolse opvang). Tijdens vakanties en studiedagen van de school bieden wij dagopvang aan. 

Voorschoolse opvang 

Wij vangen de kinderen op zodat zij in alle rust aan de dag kunnen beginnen. Als de school begint brengen wij ze naar de klas, de oudste kinderen lopen zelf naar de klas. 

Buitenschoolse opvang 

Na schooltijd kunnen de kinderen naar de BSO komen. Een ‘huiskamer’ mét activiteiten.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen een veilige basis kennen daarom werken wij met vaste basisgroepen begeleid door ’eigen’ pedagogische medewerkers. Onze medewerkers bedenken activiteiten waarbij bij alle competenties van kinderen worden gestimuleerd. Het staat kinderen vrij om hier aan mee te doen of niet.  

Vakantieopvang  

Tijdens schoolvakanties en studiedagen van de school bieden wij dagopvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De opvang wordt ingevuld met activiteiten rond een thema en waar mogelijk met uitstapjes buiten de deur. Op nationale feestdagen is de opvang gesloten. 

Lees meer over:

Inschrijven
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor een van de opvanglocaties via het inschrijfformulier. Deze is te vinden op onze website of kunt ontvangt u tijdens het kennismakingsgesprek op de locatie. Neemt u hiervoor contact op met de locatie van uw keuze.

gemeente
Brummen

Brummen

Kindcentrum Het P@rk
Troelstralaan 45 - 49a
6971 CN Brummen
0575 - 561 608
www.kindcentrumhetpark.nl

Eerbeek

Kindcentrum Sterrenbeek
Illinckstraat 21
6961 DM Eerbeek
0313 - 651 539
www.sterrenbeek.nl

Hall

Kindcentrum De Vossestaart
Dorpsstraat 40
6964 AB Hall
0313 - 652 046
www.vossestaart.nl

Leuvenheim

Kindcentrum De Rietgors 
Spankerenseweg 3 
6974 BA Leuvenheim 
0575-561691