gemeente
Brummen
  • Brummen
  • Eerbeek
  • Hall
  • Leuvenheim
gemeente
Voorst
  • Terwolde
  • Twello
  • Voorst
  • Wilp
gemeente
Zutphen
  • Warnsveld
  • Zutphen

Welkom

Op zoek naar een fijne en goede kinderopvang voor uw kind? Dan bent u bij Stichting Archipel Kinderopvang aan het goede adres.

Wij verzorgen kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met scholen van Stichting Archipel Onderwijs. Samen zijn we dan ook Archipel Onderwijs & Kinderopvang. 

Selecteer de gemeente waarin u woont om meer te lezen, te zien en te ontdekken over ons complete aanbod.

Bekijk hier ons privacyreglement.

Welkom bij Stichting Archipel Kinderopvang

Stichting Archipel Kinderopvang verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit doen wij altijd in samenwerking met het (openbaar) basisonderwijs. “Samen- gaan voor kinderen!”, dat is ons uitgangspunt. Door die samenwerking ontstaat er een mooi en goed aanbod voor kinderen en hun ouders.

Wij gaan er vanuit dat elk kind talenten heeft. De ontwikkeling van deze talenten staat centraal. Dit is terug te vinden bij de medewerkers, de activiteiten die zij organiseren en de omgeving waar wij de kinderen opvangen.

Onze opvang organiseren wij samen met scholen in een kindcentrum of educatief centrum. De dagelijkse leiding van het educatief centrum/kindcentrum berust bij de directeur van het centrum.

Kom kijken in een van onze vestigingen in Brummen, Hall, Leuvenheim en Eerbeek of Terwolde, Voorst en Wilp!

Wij doen ook mee aan het ESF-project ''Duurzame inzetbaarheid'': ''Op weg naar een geïntegreerde organisatie''


Eén pedagogisch klimaat

Een kindcentrum/educatief centrum is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. De medewerkers van de school en de kinderopvang vallen allen onder de directie van de school en werken in eenzelfde omgeving aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogische klimaat. Zij zorgen voor een doorlopende leerlijn met een divers aanbod, zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Dat geldt voor zowel de jonge kinderen, in een kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep, als de kinderen in de basisschoolleeftijd voor wat betreft onderwijs en buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

Maakt uw kind gebruik van de opvang zodat u kunt werken en/of studeren? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens van kinderen en medewerkers. In ons Privacyreglement leest u hoe we dat doen. U vindt hier ook het protocol en meldpunt Datalekken.